DRUŠTVO   UZGAJIVAČI   ČLANOVI
 
 
 
Home arrow Fauna Europe
Fauna Europe
Žutarica Print E-mail

 Žutarica -  Serinus Serinus

 

 English  Serin     
Cesljugar
Cesljugar
 Deutsch  Girlitz
 Italiano Verzellino
 Espagnol Verdecillo

 France Serin cini

 

 

 


 

 


Stručna klasifikcija :  Porodica :  FringillidaeZs (Zebe)j

                                       Rod         :  Sernius 

                                       Vrsta       : Sernius serin

 

Hrvatski regionalni nazivi: Vrzolin, žutarica.


Žutarica je ptica koja spada u porodicu zeba, ali je jako povezana sa divljim kanarincem koji potječe sa Kanarskih otoka. Težina žutarice varira od 11 – 14 gr. i to ga svrstava u u skupinu naših najmanjih ptica odmah iza cajzla. Kod ove ptice spolovi se daju jasno i lako naslutiti, upravo zbog različite obojenosti mužjaka i ženke. Zbog svoje uske povezanosti sa divljim kanarincem ove dvije ptice se lako križaju, te de dobiju jako ljepi potomci koji su   plodni za daljnji uzgoj, sto je iznimka jer križanci ostalih zeba sa kanarincem nisu plodni.


Tijekom ožujka žutarica napusta južnu Europu i vraća se u rodni kraj. Često ga se pronalazi i viđa u izgrađenim i napučenim područjima, posebno u parkovima velikih gradova i predgrađima, gdje često tijekom cijelog dana pjeva svoju osebujnu pjesmu. Slušajući njegovu pjesmu viđamo ga na krošnjama drveća i telefonskim žicama ili televizijskim antenama.

Nakon sezone razmnožavanja i gniježđenja žutarice se okupjaju u malena jata i dane provode tražeći hranu u poluzrelom sjemenju raznih biljaka. Tijekom listopada se okupljaju u velika jata i sele u svoja zimska obitavališta.

Stanište žutarice je pretežno cijela Europa osim Engleske i Skandinavije.

 

Razmnožavanje

Žutarice se najčešće razmnožavaju u otvorenim šumama i kultiviziranim površinama. Gnijezdo najčesće grade na crnogoričnim stablima ili pak na stablima voćaka.

Ženka snese 3-5 jaja i lezi na njima 11-13 dana.

                                                                                                                                       

Duljina: 11,5 cm

Težina: 11 – 14 g.

Veličina jaja: 14,4 do 17,6 x 11,0 do 12,7 mm

 

Raspoznavanje spola:

        

 
 Mužjak žutarice  Ženka  žutarice
    
 

 


 

Rasprostranjenost:

  Prisutnost cijele godine 
 Ljetni rasplodni period 
 Zimsko obitavalište 
 Prolazna obitavališta Pripremio i uredio: Darko Mičetić

 
 
© 2023 cesljugar-rijeka.hr
Darko Mičetić, webmaster