56. Ornitolosko prvenstvo Hasselt

56. ORNITOLOŠKI ŠAMPIONAT Hasselt - Belgium

 

 Kompletni katalog izložbe (pdf.)  

Katalog po medaljama (pdf.)       

 

56. ORNITOLOŠKI ŠAMPIONAT Hasselt - Belgium   bez hrvatskih predstavnika !

Iz Hrvatske se na 56. ORNITOLOŠKI ŠAMPIONAT u Hasseltu prijavilo 16 uzgajivača sa ukupno 80 ptica.

Iako je ishodovana  uvozno-izvozna dozvola, pregled na klamidiozu, CITES dozvola, te dozvola za divlje ptice, te uredno izvršenim prijavama uzgajivači iz Hrvatske su odbijeni !

Kao razlog se navodi pojava ptičje gripe u zadnje dvije godine, temeljem koje je belgijska vlada donjela uredbu prema kojoj na šampionatu mogu  sudjelovati samo uzgajivači iz EU te zemalja s posebnim ugovorom (kao npr. Švicarska).

Od strane HOS-a je intervenirano kod predsjednika i tajnika C.O.M.-a, no njihova odluka je konačna !